søndag 23. oktober 2011

Radioamatører - februar 2006

Vi har også mulighet for å koble opp en radioamatørstasjon her oppe. De fleste sesongene er det en eller to radioamatører som benytter seg av denne unike muligheten til å operere amatørradio fra denne fjerne ishavsøyen som Bjørnøya så absolutt må kunne betegnes som.
Denne sesongen er det en ivrig radioamatør her, Roger. La4gha eller Jw4gha er kallesignalet her oppe. Han sitter stadig vekk borte i ”bua si”, og får kontakter over hele verden. Han har flest kontakter på telegrafi (morse) hvor man i tillegg til klartekst bruker mange internasjonalt kjente forkortelser. Ellers går det i telefoni (vanlig tale enten på norsk eller et annet språk) og digitale modulasjonsformer. Han bruker også mye tid på eksperimentering med bygging og testing av ulike antenner i alskens vær og vind.
Det går sjelden mer enn 5 minutter når Roger kommer på luften før han får en hel sverm av amatører som ønsker kontakt, ofte kalt ”pile up” i radioamatørenes verden. Bjørnøya gjelder som et eget land, og for alle de som jakter på land, øyer osv. er han en populær mann. Det kalles for ”DX-jakt”.
Det er også mange som jakter på forskjellige diplomer. For å få disse diplomene må kontakten bekreftes med et QSL-kort fra stasjonen en har hatt kontakt med. QSL-kortet innholder fakta om kallesignal, tid, frekvens etc. Ofte har kortet et bilde på fremsiden som en dokumentasjon på at vedkommende har operert amatørradio fra dette området.
"Contesting” er også populert blant radioamatører. Over en bestemt tidsperiode, for eksempel 12, 24 eller 48 timer forsøker en å oppnå kontakter med så mange stasjoner som mulig, i for eksempel Europa, USA eller hele verden. Dette foregår på telegrafi, digitale moder eller telefoni. Etter at ”contesten” er avsluttet må logg sendes inn for sjekk, og finne ut hvem som har fått flest kontakter. Beste radioamatør i de ulike klassene kan vinne fine premier og omtale i ulike amatørradio-tidskrifter.
Roger, Jw4gha blir ”på luften” fra Bjørnøya frem til juni 06. Da reiser han hjem til Drammen, men vil fremdeles være aktiv på amatørradio med kallesignalet La4gha.
Dersom noen ønsker mer informasjon om amatørradio anbefales nettsidene til NRRL, som er organisasjonen til norske radioamatører.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar