mandag 26. september 2011

Tunheim - januar 2006
Høsten 1915 ble Bjørnøen kullkompani opprettet i Stavanger. Det var en kvalfanger som hadde kvalstasjon og rettigheter på øya, disse fikk han 10.000,- for. Sommeren 1916 ble det igangsatt bygging av gruvebyen Tunheim, og kulldrift.

I 1918-19 var de 87 mann, de produserte 9125 tonn devonkull. I 1919 fikk de økonomiske vansker, og staten betalte inn forskudd for kull-levering. Utbyggingen fortsatte, og de økonomiske problemene fortsatte.
I 1920 ble det skipet ut 20.000 tonn kull, arbeidsstyrken sommerstid var 200 mann.Gruvebyen bestod bl.a. av jernbane til skipningsstedet i Austervåg, kraftstasjon, telegrafstasjon, butikk, lager, spisesal for arbeiderne, bakeri, svinestall, hestestall, lokomotivstall, kontorbygninger og dynamittlager.


Kullgruvedriften var hemmet av brann, streiker, gjenising av ene gruven, og i 1925 la de ned grunnet ulønnsomhet. Vakt- og vedlikeholdsmannskaper overvintret 1925-26.
Både Tyskland og Sovjetunionen hadde okkupasjonskrav på Bjørnøya. I 1927 fikk Bjørnøen AS hjemmelsdokument på hele øya. De hadde begynt året før å ta ut blyglansmalm, og det gjorde de hver sommer frem til i 1930. Staten overtok aksjene i 1932.


I 1923 ble det opprettet en meteorologisk stasjon på Tunheim. Der var de frem til krigen. I 1946 ble det opprettet en ny meteorologisk stasjon nord på øya, omtrent der den ligger i dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar